speaker-photo

Aleksandar Karamarkovic

Beograd

Dr Aleksandar Karamarković je specijalista opšte hirurgije. Profesor je na Katedri hirurgije i anesteziologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i šef nastavne baze - Klinika za hirurgiju "Nikola Spasić", Univerzitetskog kliničkog centra "Zvezdara", čiji je i direktor. Član je Američkog koledža hirurga, kao i Ruske Akademije prirodnih nauka.

09.00 - 09.15 AM I session

Friday 10th May

CRC Liver Mets- what to do first?