speaker-photo

Zlatibor Loncar

Beograd

Rođen u Beogradu 1971. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu sa odličnim uspehom. Po završetku srednje škole upisao je Medicinski fakultet u Beogradu, koji je završio u školskoj 1996/97 godini sa prosekom 8,05. Naredne godine je završio pripravnički staž u Kliničkom centru Srbije. Po polaganju pripravničkog ispita, za oblast specijalizacije na matičnom fakultetu je odabrao opštu hirurgiju i položio je specijalistički ispit 2003. godine. Tokom studija, ali i po završetku istih, učestvovao je u izradi više naučno-istraživačkih radova kao autor i koautor.

09.30 - 09.45 Session I

Friday 10th May

Neoadjuvant therapy + surgery