speaker-photo

Dejan Ivanov

Novi Sad

Vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista digestivne hirurgije, primarijus i stalni sudski veštak imenovan od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, upravnik Klinike za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, instruktor na trenažnim kursevima iz laparoskopskih procedura Odbora za kontinuiranu medicinsku edukaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, sekretar hirurške sekcije DLV SLD i sekretar Društva koloproktologa Jugoslavije.

18.05 - 18.20 Session VII

Thursday 9th May

Bleeding - joint treatment by a gastroenterologist and a surgeon