speaker-photo

Ivan Dimitrijevic

Beograd

Rođen u Beogradu, 14. jula 1976. godine, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje sa odličnim uspehom. Zaposlen na Klinici za digestivnu hirurgiju KCS od 2006.
godine i kao klinički asistent na Katedri Hirurgije sa anesteziologijom od 20. 09. 2015. godine.

16.00 - 16.15 Session V

Friday 10th May

IBD perianal fistulas- Novel therapy