speaker-photo

Goran Barisic

Beograd

Rođen u Beogradu, 4. oktobra 1965. godine, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje sa
odličnim uspehom, kao đak Osme Beogradske gimnazije.
Zaposlen na Klinici za digestivnu hirurgiju KCS od 1995. godine i kao asistent na Katedri Hirurgije
sa anesteziologijom od 20. 09. 2006 godine.

16.15 - 16.30 Session V

Thursday 9th May

Treatment- What to do?

17.15 - 17.30 Closing Remarks

Friday 10th May

Closing Remarks