speaker-photo

Velimir Markovic

Beograd

Školske 1978/79 upisao Medicinski fakultet u Nišu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu avgusta meseca 1985. godine. Kao student novembra 1983. godine počeo sa volonterskim radom na II Hirurškoj klinici UKC u Beogradu, posle obaveznog lekarskog staža obavljenog u Domu zdravlja Boris Kidrič –Savki Venac.  Od 1988 godine radi na Prvoj hirurškoj gde i sada radi.